Boric acid

Key 7331 
Navn Boric acid 
Billede  
Synonymer Borsyre; Boric acid; Basilit B; Boracic acid; Borofax; Boron trihydroxide; Borsaure; Dr.'s 1 Flea Terminator DF; Dr.'s 1 Flea Terminator DFPBO; Dr.'s 1 Flea Terminator DT; Dr.'s 1 Flea Terminator DTPBO; Flea Prufe; NCI-C56417; Orthoboric acid; Super Flea Eliminator; Three elephant; Trihydroxyborone; MDL MFCD00011337; PubChem 24892029; 
CAS-nr. 10043-35-3 
EF-nr. 233-139-2 
Index-nr. 005-007-00-2 
Molekylformel B-H3-O3 
Molekylvægt 61,83 
produkttype
Fare
GHS Farepictogram(mer) GHS08 
1  H360FD 
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
2  P201-P308 + P313 
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
H/P-kilde EU1272-11 
Grænseværdi  
Grænseværdi-kilde  
Langtidseffekter CSA;MUT;TER 
RTECS ED4550000 
Litteratur henv. HCS214; ND248; Sax 6, 511; MI1320; MI12, 1364; MI13,1326; Merck 14,1336; 
Sidste opdatering Tuesday, March 4, 2014 - 11:16:53